Διαίσθηση, μέρος 2ο

διαίσθηση, διαισθητικός, intuitive, intuition

Σε αυτές τις πρακτικές δεν υπάρχει σωστό και λάθος, υπάρχει το υποκειμενικό της ανθρώπινης ύπαρξης, της ατομικής ανάγκης, κατεύθυνσης και προτεραιότητας του κάθε ατόμου στη ζωή του.